Regulamin

1.Właścicielem strony www.tarkem.gorz.pl jest firma TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak

 66-446 Deszczno
 ul. Lubuska 38
 tel kom. 0-663-44-50-01

2. Adres do korespondencji:  ul. Poznańska 48, 66-400 Gorzów Wlkp. 

3. Korzystanie z zakupów telefonicznie , poprzez stronę www.tarkem.gorz.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności znajdujących się poniżej.

I. Zasady zamawiania

1. Zamówienia można też składać telefonicznie  tel.  663-44-50-01

2. Zamówienia złożone telefoniczne, rozpatrywane są w dni robocze, kolejnego dnia roboczego.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów w trakcie zamówienia, właściciel niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

5. TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronie www.

6. Na PROMOCJNE towary nie są uwzględniane  kupony rabatowe i karty stałego klienta ,

II. Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przy zamówieniu.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak, a Kupującym.

3. Dostawa - powyżej 30 kg gratis, do 29 kg 16 zł

4. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką na konto lub spedytorowi przy odbiorze przesyłki.

5. Po dostarczeniu lub uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

III. Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu osobiście do biura TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak wraz z dowodem zakupu lub wysłanie produktu do serwisu firmy na adres TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak  ul. Poznańska 48 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie.,  wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak  nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

IV. Pozostałe ustalenia

1. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski dotyczy miasta Gorzów Wlkp.

2. Dane klientów  są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień, komunikacji z nim oraz do prowadzenia statystyk sprzedaży.

3. Dane nie są ani nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim i będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

4. Każdy klient posiada prawo do wglądu we własne dane, możliwość ich zmiany, a także ich usunięcia.

V. Warunki zakupów

1. koszt wysyłki to  - powyżej 30 kg gratis, do 29 kg 16 zł

2. NA PROMOCJNE towary nie są uwzględniane kupony rabatowe , karty stałego klienta i jest zawsze doliczany koszt przesyłki  powyżej 30 kg gratis, do 29 kg 16 zł

3. wysyłamy tylko po wpłacie na konto i za pobraniem u kuriera

4. wysyłka odbywa się przez firmę kurierską

5. po zakupie, wysyłany jest e-mail na podany przy zamówieniu adres z numerem listu przewozowego

6. korzystając z zakupów w firmie TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak, klient zgadza się na warunki regulaminu.

7. Korzystanie z zakupów w firmie  TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności znajdujących się poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czytając, przeglądając, dokonując zakupów w firmie TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób zakup w  TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na naszą zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak

W czasie korzystania ze stron TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły, jeśli dane te są wymagane do jej poprawnego wykonania. 

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), spółka pod nazwą TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przez TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę. 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak. posługująca się nadanym numerem NIP:  5991964108.

2.       Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email jolanta.kazmierczak1@wp.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a.)     w celu zawierania umów na wykonanie usług - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b.)    w celu przeprowadzania procedur prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń z zakresu prawa budowlanego, prawa 

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak (art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, 

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak polegającego 

na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, 

b.)    podmioty świadczące na rzecz TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne 

c.)     operatorzy pocztowi i kurierzy, 

d.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, 

e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5.      Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

(i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów na wykonanie usług - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów oraz okres gwarancji i rękojmi zawarty w umowie, 

(iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, 

(v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

7.      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych TARKEM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  Jolanta Kaźmierczak prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Gorowska 48, 66-400 Gorzów Wlkp. 

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego  ochrony danych osobowych. 

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonywania umów . Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.